Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

  Dane kontaktowe osoby przekazującej ogłoszenie:
  Szczegóły dotyczące oferty pracy


  Niniejsza sekcja formularza zostanie udostępniona potencjalnym kandydatom. Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól z należytą starannością.

  Nazwa firmy

  Tytuł stanowiska:

  Musi być jasny i precyzyjny, odzwierciedlający naturę pracy oraz poziom seniority. To pierwsza rzecz, którą potencjalny kandydat zobaczy, dlatego powinna być atrakcyjna i adekwatna do zawartości stanowiska.

  Opis firmy:

  Krótkie wprowadzenie do działalności firmy, jej misji, wartości i kultury. Może to pomóc kandydatom zrozumieć, czy ich wartości pokrywają się z wartościami firmy.

  Zakres obowiązków:

  Wyraźny i szczegółowy opis zadań związanych ze stanowiskiem. To pomoże kandydatom zrozumieć, czego oczekuje się od nich na codzień oraz jakie cele będą musieli realizować.

  Niezbędne wymagania:

  Lista kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o pracę, w tym wykształcenie, doświadczenie, umiejętności specjalistyczne, znajomość języków obcych itp.

  Mile widziane:

  Lista kwalifikacji mile widzianych do ubiegania się o pracę, w tym wykształcenie, doświadczenie, umiejętności specjalistyczne, znajomość języków obcych itp.

  Szczegóły dotyczące zatrudnienia:

  Rodzaj umowy (na czas nieokreślony, określony, B2B, umowa dzieło itp.), wymiar czasu pracy (pełny etat, część etatu), informacje o innych specyficznych warunkach pracy, jeśli występują.

  Forma pracy

  Czy Państwa firma chce, aby przedział wynagrodzenia był jawny?

  Przedział wynagrodzenia

  Informacje formalne dla asperIT

  Czy rekrutacja ma być jawna?

  Termin ważności oferty.

  Standardowo nasze ogłoszenia są utrzymywane na platformie 3 miesiące.

  Przesłanie oferty pracy w PDF


  Poniżej możesz dołączyć plik z ofertą pracy w formacie PDF.