Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Czym zajmujemy się w Fundacji?

Nasze działania zmierzają do polepszenia życia osób w spektrum autyzmu w Polsce. Skupiamy się na wspieraniu w podnoszeniu kompetencji umożliwiających pracę w branży IT, ale równocześnie uwrażliwiamy pracodawców na potrzeby pracowników w spektrum. Promujemy wiedzę o autyzmie i tworzymy wspierającą się społeczność osób w spektrum autyzmu, które ukończyły nasze szkolenia i chcą dalej rozwijać swoje talenty.

Jak działamy?

Organizujemy edycje społeczne projektu asperIT

W projekcie asperIT wspieramy osoby w spektrum autyzmu w podniesieniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych do podjęcia pracy w branży IT lub analizie danych. Robimy to za pośrednictwem specjalnie przygotowanych szkoleń społecznych i szkoleń technicznych. Edycja społeczna oznacza, że projekt odbywa się bez partnerstwa firmy zewnętrznej i finansowany jest ze środków publicznych uzyskanych w wyniku konkursów grantowych.

Wspieramy firmę asperIT.com w prowadzeniu edycji projektu asperIT organizowanej w partnerstwie z firmami

Projekt asperIT realizowany we współpracy z prywatnymi firmami odbywa się na takich samych zasadach jak edycja społeczna, ale różni się od niej sposobem finansowania. Środki na przygotowanie projektu pozyskiwane są przez asperIT.com od firm partnerskich Najczęściej taka edycja daje szansę wybranym kandydatom, po ukończeniu szkoleń społecznych i technicznych, na wzięcie udziału w stażu lub praktykach zawodowych. Mają oni wtedy okazję sprawdzić nowo nabyte umiejętności w realnych warunkach pracy w firmie partnerskiej, a nawet zdobyć w niej zatrudnienie.

Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli i nauczycieli akademickich

Pracujemy nad tym, aby coraz więcej osób w szkole i na uczelniach wiedziało jak wspierać edukację i rozwój zawodowy osób w spektrum autyzmu. Organizujemy i prowadzimy szkolenia dla nauczycieli i kadry dydaktycznej. Uczymy jak motywować i tworzyć odpowiednio dopasowane warunki do potrzeb osób w spektrum autyzmu.

Tu sprawdzisz nasze wybrane aktywności w tym zakresie

Poprzez cykliczne, wewnętrzne spotkania wspieramy osoby w spektrum w społeczności uczestników i uczestniczek projektu asperIT

Każda osoba, która uczestniczyła w edycji projektu asperIT, jest zapraszana do naszej społeczności beneficjentów i beneficjentek. Wewnątrz społeczności organizujemy cykliczne spotkania z gośćmi i ekspertami, którzy inspirują do działania i podpowiadają, jak odnaleźć się na rynku pracy w IT. Dodatkowo na naszym kanale na discordzie mamy możliwość wymiany doświadczeń, poznania nowych osób z poprzednich edycji czy też podzielenia się swoją historią.

Promujemy wiedzę na temat autyzmu

Występujemy na konferencjach, prelekcjach i w panelach dyskusyjnych dotyczących autyzmu. Na spotkaniach biznesowych i wśród pracodawców firm promujemy wiedzę dotyczącą autystycznych pracowników i ich potrzeb. Piszemy o autyzmie i zwiększamy świadomość na jego temat za pośrednictwem naszego bloga i mediów społecznościowych. Występujemy też w telewizji i w podcastach Wspieramy w powstawaniu artykułów prasowych w mediach internetowych o zasięgu ogólnopolskim. Pracujemy nad zbudowaniem Think tanku w obszarze neuroróżnorodności, aby dostarczać rzetelnych informacji na temat autyzmu w Polsce.

Chcesz wesprzeć działania Fundacji?


Masz pomysł jak możesz nas wesprzeć lub chcesz wspomóc naszą działalność non-profit finansowo?

NAPISZ DO NAS