Kilka słów o nas

Projekt asperIT

Tam, gdzie inni widzą ograniczenia, my widzimy potencjał.

Kim jesteśmy?

Fundacja asperIT (dawniej Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS) jest dziełem osób, które działały w polskiej branży IT jako przedsiębiorcy już od 2006 r. Szereg zrealizowanych projektów komercyjnych, w których przez lata mieliśmy okazję uczestniczyć, wskazał nam największe potrzeby na polskim rynku IT. Poza naszą działalnością w branży IT, jesteśmy społecznikami. Zapragnęliśmy połączyć nasze doświadczenie w tej gałęzi gospodarki z potrzebą działania odpowiedzialnego społecznie. Dlatego też postanowiliśmy realizować projekty społeczne w ramach najpierw Fundacji EFAS, którą przekształciliśmy w Fundację asperIT.

Naszym sztandarowym przedsięwzięciem stał się projekt asperIT, który długofalowo ukierunkował nasze działania.

Uruchamiając projekt asperIT chcieliśmy połączyć nasze doświadczenie w branży IT z potrzebą działania odpowiedzialnego społecznie.

Dowiedz się najpierw

Czym jest asperIT?

Projekt asperIT został stworzony i jest realizowany przez Fundację asperIT (dawniej Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS). Skierowany jest do osób ze spektrum autyzmu.

Celem naszych działań jest aktywizacja osób z autyzmem do pracy w branży IT. Naszym zamysłem jest zbudowanie komplementarnego systemu, który będzie pomagał osobom nieneurotypowym w edukacji i integracji. Chcemy w ten sposób wspierać ich w odnalezieniu się w społeczeństwie, równocześnie efektywnie wykorzystując ich nadzwyczajne zdolności, które mają szczególne zastosowanie w branży IT.

Umiejętności, jakimi dysponują osoby ze spektrum, stanowią ich ogromny potencjał. Dobrze sobie radzą w pracach wymagających koncentracji i dokładności, opartych na powtarzalności oraz w których ceni się dobrą pamięć do faktów i liczb. Przekłada się to na wysoki poziom umiejętności informatycznych. Takich właśnie cech wymaga praca w branży IT. Aktualnie w Polsce podobnie jak i na świecie rośnie zapotrzebowanie na pracowników w branży IT.

Edycja pilotażowa

Prace nad uruchomieniem projektu asperIT rozpoczęły się już w 2015 roku, kiedy to również powstała nasza fundacja. Krótko po starcie nawiązaliśmy współpracę z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na rzecz Autyzmu.

Owocem tego była pilotażowa edycja asperIT, którą przeprowadziliśmy we Wrocławiu. Została zrealizowana w ramach projektu grantowego “Akcja Inkubacja” w latach 2017-2018. Stworzyliśmy unikalny model rekrutacji i szkoleń, których celem było przygotowanie osób z autyzmem do pracy w IT.

Nasza inicjatywa była wielokrotnie wyróżniana, m.in. przez Ministerstwo Rozwoju jako jeden z ośmiu najlepszych projektów innowacyjnych w 2018 r.

Projekt asperIT aktualnie

Bazując na doświadczeniu z pilotażowej edycji wystąpiliśmy o grant do Narodowego Instytutu Wolności i otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach środków z programu FIO na lata 2014-2020.

Dzięki temu mamy możliwość rozwijać nasze idee i wdrażać je w życie w ramach działania pod nazwą „Nowoczesne metody edukacyjne dla osób z Wysokofunkcjonującym Autyzmem umożliwiające im podjęcie pracy w IT”.

W czerwcu 2019 roku rozpoczęliśmy realizację pierwszej wrocławskiej edycji projektu asperIT.

Etapy projektu

 

I etap – Rekrutacja

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się za pomocą formularza online. Zgłaszające się osoby są zapraszane na rozmowy indywidualne z tutorami. Wyłaniamy spośród nich grupę, która przystępuje do testu wiedzy IT sprawdzającego umiejętności informatyczne. Na podstawie wyników wybieramy kilkanaście osób z najwyższymi kompetencjami informatycznymi. Osoby te są zapraszane do wzięcia udziału w programie szkoleniowym asperIT.

II etap – Szkolenie Kompetencji Społecznych

Pierwszym szkoleniem, jakie w cyklu asperIT przechodzą nasi beneficjenci, jest trwający pięć do sześciu spotkań trening kompetencji społecznych.
Ma on na celu przygotowanie kandydatów do funkcjonowania w miejscu pracy. W trakcie spotkań nasi tutorzy uczą uczestników jak komunikować się w biurze, różnic pomiędzy zwracaniem się do kolegów i szefostwa, niuansów pracy grupowej i relacji.
Beneficjenci podnoszą w nim swoją wartość i samoświadomość, a zajęcia prowadzone są nowoczesną i dostosowaną do potrzeb kursu metodą.
Wiedza zdobyta w tej części przydaje się im także w życiu codziennym.

III etap – Szkolenia IT

Po zakończeniu etapu szkoleń zdolności miękkich przechodzimy do treningów w tematyce IT.
Nasz ekspert prowadzi je w formie zjazdowej – zajęcia trwają dwa następujące po sobie weekendy po 6 godzin dziennie. W trakcie zajęć cały czas jest obecny na sali nasz tutor, który pomaga zarówno szkoleniowcowi w dostosowaniu przekazu do każdego z beneficjentów, jak i samym uczestnikom.
Dzięki tak intensywnemu trybowi poznają zagadnienia, które są im potrzebne do podjęcia pracy w zawodzie i podejścia do egzaminu ISTQB, który organizują nasi partnerzy ze Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych.

IV etap – Praktyki

Ostatnim i dającym jednocześnie najwięcej doświadczenia do podjęcia przyszłej pracy etapem, są organizowane przez nas praktyki.
Prowadzi je nasz ekspert i odbywają się w formule pięciu całodniowych spotkań. Każde z nich jest następuje po tygodniowym okresie pracy zdalnej.
Podczas etapu poruszane są różne zagadnienia. Uczestnicy muszą rozwiązywać zadania i problemy, które bazują na prawdziwych przypadkach z różnych firm. W trakcie całodniowych spotkań na żywo jest również obecny tutor.
Kiedy praktyki dobiegają końca, kończy się także edycja programu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i przygotowujemy się do organizacji kolejnej.

Nasz zespół

Błażej Knapik asperIT

Błażej Knapik

Koordynator projektu asperIT

Karolina Zych asperIT

Karolina Zych

specjalistka ds. innowacji w asperIT

Paweł Wojtyczka asperIT

Paweł Wojtyczka

Pomysłodawca projektu asperIT

Jacek Śmigiel asperIT

Jacek Śmigiel

Tutor projektu asperIT

Paweł Kazienko asperIT

Paweł Kazienko

Specjalista ds. szkoleń IT i QA

Tomasz Jasiński asperIT

Tomek Jasiński

Prezes Zarządu Fundacji