Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Projekt asperIT to cykl szkoleń, które pomogą Ci podnieść kwalifikacje i zdobyć zatrudnienie w branży IT

Do projektu rekrutujemy osoby z formalną diagnozą spektrum autyzmu (również z dawniej diagnozowanym zespołem Aspergera) lub w trakcie procesu diagnostycznego. Ważne jest, żeby diagnoza została zakończona przed końcem terminu rekrutacji do edycji!

Projekt adresowany jest do osób samodzielnych (nie wymagających stałego wsparcia osób trzecich), świadomych swojej diagnozy autyzmu i szukających pracy lub zmotywowanych do jej zmiany na lepiej odpowiadającą ich predyspozycjom i kompetencjom.

ZAPISZ SIĘ DO PROJEKTU

Co musisz wiedzieć o projekcie?

Projekt organizujemy w formie cyklu szkoleń, a kolejne jego edycje odbywają się w różnych miastach Polski. Zakres oferowanych szkoleń uzależniony jest od aktualnych potrzeb i możliwości naszych partnerów. Do udziału w projekcie asperIT poszukujemy osób, które chcą rozwijać swoją karierę w branży IT: testowaniu oprogramowaniu, programowaniu, cyberbezpieczeństwie czy też analizie danych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jeżeli mieszkasz poza miejscem, w którym odbywa się aktualna edycja projektu asperIT, to koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów musisz pokryć we własnym zakresie. Spotkania odbywają się najczęściej w trybie weekendowym. Niektóre szkolenia mogą jednak odbywać się w dni robocze.

Żeby nie przegapić informacji o planowanych kolejnych edycjach projektu asperIT, zapisz się do naszej bazy. Poinformujemy Cię gdy będziemy startować z nową edycją.

Jakie elementy wchodzą w skład projektu?

1.  Szkolenia społeczne

Jest to cykl grupowych spotkań stacjonarnych, w których poznasz osobiście wszystkich uczestników danej edycji projektu. Służą one lepszemu poznaniu siebie, swoich możliwości, kompetencji, potrzeb i ograniczeń. Spotkania prowadzi tutor lub tutorka z doświadczeniem w pracy i komunikacji z osobami w spektrum autyzmu.

Podczas szkolenia będziesz pracować nad budowaniem swojej samoświadomości dotyczącej autyzmu i kompetencji miękkich, nad wzmocnieniem poczucia wartości i sprawczości. Nauczysz się komunikowania potrzeb i ograniczeń swoim współpracownikom i przełożonym, a także przygotujesz się na typowe sytuacje społeczne w miejscu pracy. Dowiesz się, jak poradzić sobie z komunikacją i interakcją w zespole neuroróżnorodnym oraz jak zwracać się do określonych osób w firmie.

Poznasz zasady pracy w grupie i zyskasz bezpieczną przestrzeń do ćwiczenia nowych umiejętności. Przede wszystkim jednak spotkasz inne osoby w spektrum autyzmu, naszych tutorów i pracowników asperIT. Będziesz mieć możliwość dzielenia się doświadczeniami życiowymi i zawodowymi oraz dołączysz do społeczności asperIT, w której masz możliwość zawiązania ciekawych relacji.

2.  Szkolenia umiejętności miękkich i/lub technicznych

Poszczególne edycje projektu asperIT mogą się od siebie różnić w zakresie szkoleń umiejętności miękkich i kompetencji technicznych. Ich rodzaj i czas trwania uzależnione są od warunków danej edycji. Szkolenia mogą być poprzedzone webinariami wprowadzającymi. Na ogół odbywają się jednak stacjonarnie w miejscu trwania edycji projektu. Dotychczas uczestnicy i uczestniczki szkolili się do podjęcia pracy w obszarze testowania oprogramowania, programowania w języku Python, cyberbezpieczeństwa, a także do pracy jako analitycy danych (szkolenie Scrum, Lego Spike Prime oraz Power BI).

3.  Staż lub praktyki

Pod koniec edycji możliwe jest odbycie praktyk bądź stażu zawodowego, dzięki czemu utrwalisz wiedzę i umiejętności zdobyte na etapie szkolenia. To okazja do zbudowania doświadczenia pożądanego przez pracodawców. Sposób i miejsce organizacji praktyk bądź stażu są uzależnione od możliwości partnera edycji czy też środków finansowych uzyskanych przez Fundację na ich organizację. O tym, czy w edycji odbędą się bezpłatne praktyki lub płatny staż, poinformujemy w komunikacie ogłaszającym nabór kandydatów do projektu.

Rekrutacja do każdej edycji projektu asperIT jest kilkuetapowa. Pozwala to naszym tutorom na dobre poznanie kandydatów i dopasowanie działań do ich potrzeb. Jeżeli jesteś zainteresowany rekrutacją, możesz zapoznać się z jej szczegółowym przebiegiem

Co daje udział w projekcie?

Udział w projekcie asperIT pozwala uczestnikom odważniej komunikować w miejscu pracy swoją diagnozę i wynikające z niej potrzeby. Każda edycja projektu jest okazją do szerzenia wiedzy o pracownikach w spektrum autyzmu. Dzięki temu pracodawcy są lepiej przygotowani do zatrudniania osób w spektrum, a wielu uczestników naszych szkoleń podjęło pracę lub zmieniło ją na lepiej dopasowaną do swoim potrzeb i możliwości.

Osoby, które uczestniczyły w projekcie asperIT i podjęły nową pracę:

 • są bardziej zadowolone z warunków otoczenia i sposobu komunikacji ze współpracownikami i przełożonymi;
 • są bardziej zadowolone z warunków otoczenia i sposobu komunikacji ze współpracownikami i przełożonymi;
 • mówią, że spełniane są ich oczekiwania co do rozwoju zawodowego.

Udział w projekcie wpływa również na poprawę aspektów życia osobistego.

Osoby uczestniczące w poprzednich edycjach wskazują, że:

 • zwiększyło się ich poczucia własnej wartości i samoświadomości;
 • mają więcej zrozumienia dla samych siebie i lepiej poznały swoje ograniczenia;
 • czują się odważniejsze w działaniu i podejmowaniu wyzwań;
 • bardziej doceniają swoje umiejętności i kompetencje;
 • nawiązały i utrzymują nowe znajomości;
 • odczuwają satysfakcję z możliwości wymiany doświadczeń z innymi osobami w spektrum;
 • zrozumiały, że w autyzmie nie jest się samemu i warto o tym rozmawiać z innymi;
 • mają więcej motywacji do działania na rzecz osób w spektrum autyzmu – samorzecznictwo.

Dowiedz się więcej na temat wpływu projektu na pracę i życie uczestników poprzednich edycji projektu asperIT

Co było motywacją uczestników do wzięcia udziału w projekcie asperIT?

Ten projekt może pomóc Ci odmienić Twoją zawodową przyszłość


Daj sobie szansę
i sprawdź siebie w działaniu

ZAPISZ SIĘ