Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

O Fundacji asperIT

Czy można połączyć działalność społeczną z doświadczeniem biznesowym?

W naszej Fundacji udowadniamy, że takie połączenie jest nie tylko możliwe, ale także realnie zmienia świat osób w spektrum autyzmu. Tam, gdzie inni widzieli ograniczenia, my dostrzegliśmy potencjał, który pomagamy rozwijać. Wiemy, że włączanie społeczne to przyszłość i szansa na godne życie dla wszystkich ludzi. Dlatego też powstała Fundacja asperIT (dawniej Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS). To tutaj przedsiębiorcy, terapeuci i specjaliści IT poprzez wielokierunkowe działania zmieniają podejście świata do autyzmu i osób w spektrum.

Skąd wziął się pomysł na Fundację asperIT?

Jako przedsiębiorcy poznaliśmy największe potrzeby polskiej branży IT i trapiący ją niedobór wykwalifikowanych pracowników. Jako terapeuci dostrzegliśmy problem niedostosowania warunków pracy do osób, które funkcjonują inaczej niż statystyczna większość. Zauważyliśmy też, że wiele osób w spektrum autyzmu posiada talenty, które trudno im wykorzystać ze względu na doświadczane trudności. Połączyliśmy więc nasze siły i stworzyliśmy unikalny program wspierania dorosłych osób w spektrum autyzmu w rozwoju kariery w branży IT.
Zmieniłem cały początek, żeby bardziej opowiadał historię, a przez to bardziej wciągał odbiorcę i pozwalał mu znaleźć jakieś elementy wspólne z Fundacją.

Więcej o historii powstania Fundacji dowiesz się z naszego bezpłatnego e-booka

Co robimy w Fundacji asperIT?

1.

Aktywizujemy zawodowo osoby w spektrum autyzmu

Poprzez cykliczne edycje projektu szkoleniowego pod nazwą Projekt asperIT. Są to szkolenia społeczne i techniczne, dzięki którym osoby w spektrum mają szansę rozpocząć pracę na otwartym rynku pracy w obszarze programowania, testowania oprogramowania, cyberbezpieczeństwa lub analizy danych.

2.

Podnosimy świadomość społeczną na temat autyzmu

Prowadzimy również działalność edukacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników uczelni wyższych i korporacji. To okazja do szerzenia wiedzy o spektrum autyzmu oraz przygotowania odpowiednio przygotowanych miejsc pracy dla absolwentów naszych szkoleń.

3.

Budujemy społeczność osób w spektrum autyzmu w branży IT

Budujemy społeczność Beneficjentów i Beneficjentek Fundacji poprzez organizację spotkań, paneli dyskusyjnych i warsztatów, które mają wspierać rozwój zawodowy oraz zwiększać szansę na zatrudnienie w wymarzonej branży IT.

4.

Rozwijamy Think Tank dotyczący neuroróżnorodności w miejscu pracy

Działamy w kierunku zbudowania Think Tanku #ASpirujemy w obszarze neuroróżnorodności, aby ułatwiać dostęp do rzetelnej wiedzy na temat autyzmu i pomagać innym pracodawcom tworzyć warunki pracy przyjazne osobom neuroróżnorodnym.

Skąd mamy fundusze na działalność?

Aktywności Fundacji asperIT, w zależności od realizowanego projektu finansowana jest zarówno ze środków prywatnych jak i środków publicznych.

Kto obecnie wchodzi w skład zespołu Fundacji?

Paweł Wojtyczka
Prezes Fundacji

Przedsiębiorca od 2006 r., związany przede wszystkim z branżą IT. Propagator idei wspierania osób z autyzmem w branży IT, współtwórca projektu asperIT. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek Informatyka na Wydziale Elektroniki. Prywatnie entuzjasta samorozwoju, sportu (raczej na zewnątrz niż przed telewizorem), ciągłego, coraz głębszego odkrywania swoich słabych i mocnych stron. Mąż i ojciec dwójki dzieci.

Jacek Śmigiel
Szef działu tutorów, terapeuta, trener pracy

Od ponad 15 lat zajmuje się diagnozą różnicową i funkcjonalną oraz terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Od 2005 r. prowadzi szkolenia z zakresu pomocy, diagnozy i terapii osób w spektrum autyzmu. W 2015 r. współtworzył program szkolenia społecznego w ramach projektu asperIT. Zarządza zespołem tutorów i terapeutów.

Błażej Knapik
Koordynator projektów asperIT

Operator terenowych działań asperIT. Odpowiedzialny za organizację i realizację edycji, kontakt z uczestnikami oraz koordynację szkoleniowców i terapeutów. Dzięki swojemu doświadczeniu dziennikarskiemu redaguje stronę internetową, a także jest odpowiedzialny za kontakt z mediami. Prywatnie wielki entuzjasta fantasy, gier bitewnych, książek i rozwijania wyobraźni.

Ewa Druszcz
Psycholożka, trenerka pracy, tutorka

Z wykształcenia psycholożka, certyfikowana trenerka umiejętności społecznych. Od 2014 r. zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem, terapią i diagnozą psychologiczną – między innymi osób w spektrum autyzmu. Prowadzi zajęcia indywidualne, szkolenia i warsztaty oraz procesy grupowe. W pracy terapeutycznej wykorzystuje rozmaite narzędzia i metody ukierunkowane na wzmacnianie sfery emocjonalnej i społecznej oraz wydobywanie indywidualnego potencjału i pracę z zasobami.

Paweł Kazienko
Certyfikowany trener w testowaniu oprogramowania

Entuzjasta testowania oraz szeroko pojętej jakości, odpowiedzialny za szkolenie i przygotowanie zawodowe wielu testerów oprogramowania na przestrzeni ostatnich 15 lat. W 2019 r. dołączył do projektu asperIT. Jego dotychczasowe działania skupiały się na prowadzeniu dedykowanego szkolenia przygotowującego beneficjentów projektu do przystąpienia do egzaminu ISTQB oraz praktyk uczących beneficjentów rzeczywistego testowania oprogramowania. Od 2020 r. zarządza nowo powstałym zespołem testerskim w asperIT.com.