Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Zapraszamy na bezpłatny webinar otwarty Fundacji asperIT już 23 listopada o godz. 18:00.

W Fundacji asperIT prowadzimy comiesięczne spotkania rozwijające kompetencje lub poszerzające wiedzę w obszarze nowych technologii, IT oraz rekrutacji do pracy. Do tej pory nasze spotkania miały charakter zamknięty jedynie dla członków i członkiń społeczności asperIT (absolwentów projektu asperIT). Na zakończenie naszego pierwszego sezonu spotkań przygotowaliśmy jednak webinar otwarty, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy chętni. Jeśli chcesz wziąć udział w ciekawej dyskusji, posłuchać świetnego specjalistę i przy tym poznać część społeczności asperIT, zapisz się na bezpłatny webinar.

Link do formularza zapisów

Naszym prelegentem będzie Krzysztof Dyki, który opowie o zastosowaniu technologii i narzędzi Business Intelligence w analizie procesowej, rozumianej jako informatyka śledcza i analiza materiałów cyfrowych na potrzeby postępowań sądowych (cywilnych/gospodarczych/karnych). 

Kim jest nasz prelegent?

Krzysztof jest prezesem ComCERT S.A., Grupa Asseco. Przed objęciem funkcji Prezesa ComCERT S.A. był między innymi autorem oprogramowania dla organów państwowych objętego ochroną informacji niejawnych. Współpracował z urzędami administracji rządowej, organami rządowej administracji zespolonej oraz jednostkami sektora finansów publicznych, w tym państwowymi instytucjami publicznoprawnymi. Pełnił funkcję Członka Rady do Spraw Cyfryzacji powołanej przez Ministra Cyfryzacji, Członka Rady Naukowej NASK oraz Doradcy Komitetu Sterującego projektu e-Dowód – będąc powołanym łącznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Zdrowia. Posiada uprawnienia biegłego sądowego z zakresu IT, inżynierii wstecznej, cyberbezpieczeństwa i praw autorskich w IT.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Paweł Wojtyczka

Autor Paweł Wojtyczka

More posts by Paweł Wojtyczka