Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Wszelkich wspaniałości nie tylko na ten najbliższy, świąteczny czas… wszystkim naszym przyjaciołom, uczestnikom projektu, kandydatom, partnerom, współpracownikom, grantodawcom oraz Waszym najbliższym! 
życzy Zespół projektu asperIT

Paweł Wojtyczka

Autor Paweł Wojtyczka

More posts by Paweł Wojtyczka