Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

W związku z rozpoczętą rekrutacją do projektu pojawia się cała masa pytań ze strony potencjalnych uczestników. Nasi terapeuci postanowili odpowiedzieć na nie podczas spotkania informacyjnego, które 27 września 2017 r. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3.

Poniżej zamieszczamy zbiór najpopularniejszych pytań i odpowiedzi, które padały podczas spotkania. W celu zachowania anonimowości treści pytań zostały nieznacznie zmienione, zachowując jednocześnie meteorytykę wypowiedzi.

Czy osoba w wieku 32 lat może zgłosić się do projektu asperIT?

Odpowiedź: Realizowana obecnie pierwsza edycja asperIT jest projektem pilotażowym realizowanym dzięki środkom w ramach projektu grantowego “Akcja Inkubacja”. Zewnętrzne finansowanie nakłada na nas pewne ograniczenia. Jednym z nich jest wiek, który musi mieścić się w przedziale 18-27 lat. Jednakże zachęcamy wszystkich do rejestracji w formularzu zgłoszeniowym. W kolejnych edycjach asperIT chcemy poszerzać grono odbiorców. Gdy tak się stanie będziemy kontaktować się w pierwszej kolejności z osobami, które już się do nas zgłosiły.

Pewna osoba, zainteresowana udziałem w asperIT, pracuje obecnie zagranicą. Oczywiście jest w stanie wziąć urlop i przyjechać do Wrocławia na czas trwania szkoleń, jednakże czy stały pobyt poza Polską nie eliminuje jej z udziału w projekcie?

Odpowiedź: Przytoczony przykład nie stoi na przeszkodzie wzięcia udziału w projekcie. Podczas procesu rekrutacji nasi terapeuci chcieliby przeprowadzić rozmowę indywidualną z potencjalnym kandydatem. Domyślną formą takiej rozmowy jest połączenie za pomocą Skype. Tak więc odległości nie stanowią żadnej przeszkody. Również w przypadku etapu szkoleniowego jesteśmy w stanie dopasować do potrzeb i możliwości naszych odbiorców. szczegółowe terminy szkoleń zostaną doprecyzowane dopiero po rozmowach indywidualnych, co niewątpliwie ułatwi ustalenia związane z potencjalnym urlopem.

Co może zaoferować mi asperIT?

Odpowiedź: Celem pilotażowego projektu asperIT jest przygotowanie 10 osób z Zespołem Aspergera lub wysokofunkcjonującycm Autyzmem do pracy w zawodzie testera oprogramowania w branży IT. Wyselekcjonowane 10 osób uzyska możliwość wzięcia udziału w kompleksowym szkoleniu rozwijającym umiejętności społeczne, pracy w grupie i funkcjonowaniu w środowisku firmy IT (zakres koordynowany przez terapeutów) oraz umiejętności informatyczne w szczególności te, które są niezbędne do wykonywania zawodu testera (zakres koordynowany przez specjalistów z branży IT, komercyjnie tego typu szkolenie to koszt min. 2500 zł). Wszystkie te osoby po ukończeniu szkoleń otrzymają stosowny certyfikat poświadczający zdobycie niezbędnych umiejętności. Otworzy on drogę do kariery testera IT. Osoby z takimi kwalifikacjami są niezwykle pożądane na wrocławskim rynku pracy. Ponadto minimum 4 osoby ze szkolonej grupy będą miały okazję odbyć staż u lidera rynku testowania w Polsce. Pozwoli to nabyć nieocenione doświadczenie, które niewątpliwie zaowocuje na dalszych etapach kariery.

Czy gwarantujecie pracę po zakończeniu szkolenia?

Odpowiedź: Nie. Celem naszego projektu nie jest zagwarantowanie pracy. Osoby z Zespołem Aspergera na całym świecie są niezwykle pożądanymi pracownikami w branży IT. Po odpowiednim przygotowaniu, które staramy się zapewnić, są w stanie osiągać zadziwiające rezultaty swojej pracy i wysoka efektywność. Chcemy zaoferować naszym odbiorcom perspektywę samodzielności, która wyklucza się z wizją zapewniania pracy po zakończeniu projektu. Osoba, która przejdzie wszystkie etapy asperIT uzyska niezbędne umiejętności (techniczne i społeczne), aby samemu rozpocząć zupełnie nową drogę kariery zawodowej.

Jakie umiejętności są wymagane aby przystąpić do szkolenia, a następnie aby rozpocząć pracę w charakterze tester IT

Odpowiedź: Najważniejszy jest zapał do pracy. Mile widziane są zainteresowania związane z branżą IT. Nasz partner merytoryczny posiada bogate doświadczenia w zakresie szkolenia testerów IT. Autorski program szkoleniowy, który opracowali charakteryzuje się wysoką elastycznością grupy docelowej. Dotychczasowe przykłady pokazują, iż ludzie z naprawdę różnych środowisk, z naprawdę różnymi doświadczeniami zawodowymi czy osobistymi są w stanie – po ukończeniu kursu – odnosić sukcesy w zawodzie testera. Nie ma szczególnych wymagań jeśli chodzi o wiedzę z zakresu IT z uwagi na fakt, że cała potrzebna wiedza zostanie przekazana podczas szkolenia.

Moja córka nie lubi się afiszować ze swoją diagnozą Zespołu Aspergera. Czy może liczyć na uszanowanie swojego stanowiska podczas trwania projektu?

Odpowiedź: Wybitny specjalista w dziedzinie badań nad Zespołem Aspergera Tony Attwood zwykł mawiać swoim pacjentom “Gratuluję, masz Zespół Aspergera”. Jednym ze strategicznych celów asperIT jest edukacja społeczeństwa. Chcemy pokazać, że osoby określane w ten sposób rzeczywiście wyróżniają się pośród społeczeństwa, jednakżę nie w negatywnym, a pozytywnym tego zwrotu znaczeniu. Chcemy pomagać takim ludziom w odnajdywaniu ich mocnych stron. Docenia są one na całym świecie, lecz na dzień dzisiejszy w naszym kraju poziom świadomości tych aspektów jest dość niski. Oczywiście, uwzględnimy i uszanujemy każda potrzebę naszych odbiorców. Jednakże w naszej ocenie w Zespole Aspergera nie ma powodu do jakichkolwiek negatywnych emocji.

10 osób to bardzo mała ilość miejsc. Ilość zainteresowanych może drastycznie ją przewyższyć. Czy planujecie kolejne edycje asperIT?

Odpowiedź: Tak, planujemy kolejne edycje. Dlatego zachęcamy wszystkich do zgłaszania się. O kolejnych edycjach chcemy informować w pierwszej kolejności osoby, które już się do nas zgłosiły. O szczegółach będziemy informować najprawdopodobniej na przełomie lutego i marca przyszłego roku.

asperIT

Autor asperIT

More posts by asperIT