Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Sektor organizacji pozarządowych łączy wiele, natomiast pewne jest, że wszyscy wierzymy w siłę społeczności i działanie na rzecz potrzebujących. Dlatego też ogromnie cieszymy się z nawiązania partnerstwa z Fundacją SYNAPSIS, która od lat wspiera osoby ze spektrum autyzmu. 

Misją Fundacji SYNAPSIS jest pomoc dzieciom i dorosłym z autyzmem, praca na rzecz poprawy ich jakości życia oraz wsparcie dla ich rodzin i bliskich. Fundacja zajmuje się specjalistyczną opieką osób ze spektrum autyzmu, prowadząc ośrodek diagnozy i terapii. Ponadto prowadzi przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem oraz przedsiębiorstwo, które zatrudnia osoby dorosłe z autyzmem.  Oprócz tego Fundacja oferuje pomoc informacyjno-prawną. 

Działania te są w pełni zgodne z misją naszego projektu – wspierania i aktywizacji osób nieneurotypowych. Wierzymy, że wspólnie będziemy mogli realizować nasze cele, wspierać się w działaniach i tym samym wpływać na poprawę jakości życia osób z autyzmem. 

Dla nas oznacza to wsparcie w dążeniu do społecznej integracji i troskę o wspólne dobro. Dziękujemy! 

Paweł Wojtyczka

Autor Paweł Wojtyczka

More posts by Paweł Wojtyczka