Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Jak wygląda praca testera aplikacji?

Przychodzi tester do baru i zamawia piwo. Osiem piw. Odchodzi od baru, podchodzi i zamawia pół piwa. 2563557778 piw. Pierwiastek z dwóch piwa. Minus cztery piwa. Słonia w kapeluszu. N’Zotha. Ta anegdota, choć może nieco przesadzona, pozwala pokazać, na czym polega praca testera w firmach tworzących różnego rodzaju aplikacje.

Kim jest tester oprogramowania w Scrumie?

Wiele firm tworzących oprogramowanie przyjęło metodykę zarządzania o nazwie Scrum. Pozwala ona na tworzenie produktu, nawet jeśli nie do końca wiadomo, jak powinien on wyglądać w wersji ostatecznej. Programiści otrzymują opisy tego, jak powinny działać określone funkcje w aplikacji, jakie efekty klient chce osiągać. Dopiero na tej podstawie przygotowywany jest kod, który ostatecznie staje się podstawą produktu.Podejście to nie przewiduje w organizacji roli testera oprogramowania, czyli kogoś, kto sprawdza, czy aplikacja i jej funkcje działają poprawnie. Z założenia wszystkie role są zamienne między sobą – każdy powinien umieć napisać funkcjonalność oraz ją przetestować. Wiele zespołów decyduje się jednak na zatrudnienie specjalisty-testera. Choćby po to, by zapewnić pracownikom rozwój w dziedzinach, w których radzą sobie najlepiej.

Jak wygląda dzień testera aplikacji webowej?

Zadania wykonywane przez testera aplikacji webowych lub mobilnych zależą od tego, na jakim etapie tworzenia znajduje się aplikacja. W idealnym świecie, raz na dwa tygodnie wydawana jest nowa jej wersja, zawierająca określone funkcje. Czas ten nazywamy sprintem. W tym czasie tester powinien znaleźć czas na stworzenie planu testu nowych funkcji, przygotowanie przypadków testowych (kiedy to przypomina bohatera anegdoty ze wstępu), analizę zgłoszonych przez klienta błędów, czy też testy integracji. Tester aplikacji webowych nie sprawdza tylko, czy nowe funkcje działają jak powinny, ale również, czy nowe elementy nie wpływają negatywnie na te już istniejące.

Czy jesteś gotów zostać testerem aplikacji mobilnych?

Co ważne, musi on mieć pewne umiejętności komunikacyjne. Nie tylko podczas codziennych spotkań podsumowujących stan prac, ale również podczas kontaktów z klientem czy innymi członkami zespołu. Zadaniem testera aplikacji nie jest wyszukiwanie “na siłę” błędów, jednak krytyka pracy innych osób również będzie jakimś jej elementem. Nie oznacza to oczywiście, że tester nie potrzebuje umiejętności technicznych. Najlepszym kandydatem jest ten. który łączy w sobie wszystkie te zdolności, dodając do nich wyobraźnię, umiejętność planowania oraz “wczucia się” w rolę ostatecznego użytkownika aplikacji. W ostatecznym rozrachunku jest on bowiem tym, który sprawdzi, jak aplikacja działa, zanim trafi ona w ręce klienta czy użytkownika. 

asperIT

Autor asperIT

More posts by asperIT