Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Początek kwietnia to dla osób ze spektrum autyzmu data szczególna. Drugi kwietnia został bowiem w 2008 roku ogłoszony przez ONZ jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Z inicjatywą zwiększania świadomości o spektrach autyzmu wyszła Jej Wysokość Sheikha Mozah Bint Nasser Al Missned. Kim jest ta kobieta? Jej ekscelencja to żona byłego emira Kataru i zamiłowana działaczka na rzecz demokracji oraz przede wszystkim edukacji. Swoją działalność prowadziła nie tylko w swoim kraju, ale na całym świecie. Została między innymi odznaczona polskim Orderem Uśmiechu! Rezolucja została poparta, jako rozszerzenie przyjętej przez ONZ polityki poprawy praw człowieka.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu stał się jednym z zaledwie siedmiu dni dotyczących zdrowia ustanowionych przez Narody Zjednoczone. Celem Dnia jest połączenie organizacji pozarządowych, państw i obywateli we wspólnym dążeniu do badań, diagnozowania i akceptacji osób znajdujących się w spektrum autyzmu.

Ban Ki Moon, Sekretarz Generalny ONZ, w 2012 roku wygłosił mowę, w której podkreślił że:

Coroczne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu mają zachęcić do podejmowania działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.

Od tej wypowiedzi coroczne obchody dnia ze strony Organizacji były utrzymywane w określonym motywie tematycznym, takim jak “Otwieranie Drzwi do Inkluzywnej Edukacji”, czy najbliższe naszej działalności “Zatrudnienie: Przewaga Autyzmu”.

Dzięki międzynarodowemu uznaniu, społeczności różnych państw mogły zunifikować swoje działania na rzecz świadomości o zaburzeniach ze spektrum. W Polsce także działa wiele fundacji i stowarzyszeń propagujących wiedzę na ten temat, które obchodzą ten szczególny dzień. Wśród nich warto wymienić Fundacja JiM, Fundacja Obudzić Zmysły, Fundacja SYNAPSIS oraz oczywiście Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu Wrocław dla Autyzmu.

Nie tylko trzeci sektor oczywiście dołącza do obchodów Dnia. Różne inne organizacje, takie jak Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, także publikują artykuły, materiały i organizują różne akcje tego dnia.

Inicjatorem obchodów Dnia na Dolnym Śląsku było zaprzyjaźnione z nami Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu. W swojej historii propagowali między innymi ubieranie się w ten dzień w niebieskie kolory, zmienianie zdjęć profilowych w ramach wyrażania poparcia, różne zbiórki pieniędzy i akcje na świeżym powietrzu czy też wspaniałą inicjatywę podświetlania budynków na niebiesko, w której uczestniczyło wiele firm i podmiotów na terenie miasta.

W tym roku, jako Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS z projektem asperIT postanowiliśmy dołączyć do akcji i wesprzeć DSA. W końcu w naszych działaniach propagujemy świadomości o zdolnościach osób ze spektrum! Ze względu na pandemię oraz obecne zarządzania dotyczące życia publicznego, nie możemy jednak zorganizować z naszymi przyjaciółmi zewnętrznego przedsięwzięcia. Dołączamy więc do akcji w wirtualnej przestrzeni: zaprojektowaliśmy Facebookową nakładkę na zdjęcie profilowe, aby każdy z nas oraz z naszych znajomych mógł w ten sposób wyrazić wsparcie tego szczególnego dnia, wobec tych, na których wszystkim nam zależy.
Możecie znaleźć ją pod tym linkiem: https://www.facebook.com/profilepicframes/?overlay_source_object_id=3182051481839696&selected_overlay_id=846271445848012&__tn__=HH-R

Zachęcamy Was do dołączenia do akcji #wroclawnaniebiesko#naniebieskodlaautyzmu i pokazania, że mieszkańcy Wroclaw [Wroclove] rozumieją, zauważają i akceptują autyzm!

Błażej Knapik

Autor Błażej Knapik

Koordynator projektu asperIT

More posts by Błażej Knapik